DNIA 31 STYCZNIA 2011r. SPÓLKA ZAWIESILA DZIALALNOSC NA OKRES 2 LAT.